KROSNO GLASS sp. z o.o.
ul. Tysiaclecia 13, 38-400 Krosno

zarejestrowan a w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes tru Sądowego KRS 0000616572,

NIP 525-265-81-50.


zapraszamy na stronę firmową krosno.com.pl